Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
25.05.2020
Od 26. 5. 2020 jsou opět povoleny návštěvy uživatelů sociálních služeb a pacientů a to za splnění...
04.03.2020
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Dárci a sponzoři

Jak nás můžete podpořit

Podpořit naši činnost můžete také dobrovolným finančním příspěvkem na číslo účtu 43-5839930257/0100 variabilní symbol 72046546. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

HOSPIC Frýdek-Místek děkuje za podporu těmto organizacím, společnostem a jednotlivcům:

Společnosti a organizace:

2020

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za účelovou dotaci na nákup antidekubitních matrací ve výši 77 540,20 Kč z výtěžku veřejné sbírky "Vánoční strom".
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 80 000 Kč na nákup antidekubitních matrací a oxykoncentrátorů.
 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 478 000 Kč.
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč na nákup sterilizátoru vzduchu.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutou dotaci ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 200 000 Kč.

2019

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti TreeTech s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 25 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Třinec za účelovou dotaci ve výši 35 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 316 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za finanční dar ve výši 30 000 Kč.  

2018

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutou dotaci ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 049 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Pavučina o.p.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 11 250 Kč.
 • Děkujeme společnosti ELPOL s.r.o. za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč.

 

Jednotlivci:

2020

 • Děkujeme Blance a Jiřímu Karasovým za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Jiřímu Hellerovi za finanční dar ve výši 600 Kč.
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.  
 • Děkujeme paní Zlatě Klímové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Brzóskové Janě za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Renátě Uherkové za finanční dar ve výši 11 440 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Brchaňové za finanční dar ve výši 5 000 Kč
 • Děkujeme paní Evě Kučerové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Ivetě Ručilové za finanční dar ve výši 2 880 Kč. 

2019

 • Děkujeme panu Patriku Galetovi za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Danielovi Zagurovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Iloně Martinátové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Petrovi Chodilovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Evě Mrózkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Sasynovi za finanční dar ve výši 2 880 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Staszkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme paní Emě Rákošové za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Marku Hejdovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Pastyříkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Aloisovi Kaligovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlovi Štrosovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Aleně a Josefu Belančíkovým za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Luďkovi Novosadovi za účelový finanční dar ve výši 70 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vítězslavu Gryčovi za účelový finanční dar ve výši 3 000 Kč
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Carbolovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč
 • Děkujeme panu Petru Kupkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Slavomíru Břečkovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Haně Kašparové za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Janě Alešové za finanční dar ve výši 5 600 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč
 • Děkujeme panu Evženu Ruschkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč.  
 • Děkujeme panu Romanu Slanému za finanční dar ve výši 5 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Kučerové Evě za finanční dar ve výši 10 000 Kč. 
 • Děkujeme panu Stanislavu Tofelovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme panu Janošci Karlovi za finanční dar ve výši 2 000 Kč.   

2018

 • Děkujeme paní Iloně Martinátové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Janu Kaňokovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. et Mgr. Břetislavu Vácovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Miroslavu Stanikovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Pomykalovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Miroslavu Muroňovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Bc. Romanu Adamczykovi, Ph.D. za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu JUDr. Liborovi Vojtkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jaromíru Pavlasovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Taťáně Klosové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu Kamilovi Kročkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Magdaléně Štěrbové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Eleně Klimšové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlovi Hartmanovi za finanční dar ve výši 23 000 Kč.
 • Děkujeme panu Martinovi Červenkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Šárce Mikulové za finanční dar ve výši 1 962 Kč.
 • Děkujeme paní Ingrid Hamborské za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi za věcný dar Matrace Luxura v hodnotě 2 780 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlu Teleckému za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme panu Bc. Přemyslavu Wratnému za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní a panu HeleněBedřichovi Strnadelovým za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Schnirchovi za finanční dar ve výši 500 Kč.

 

 

 

Tisk aktuální strany