Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
09.11.2020
V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 se s účinností ode dne 9. 7...
05.11.2020
Hospic mohl díky dotaci Statutárního města Havířov ve výši 50 000 Kč v roce 2020 zakoupit...
24.07.2020
Postup pro aplikaci návštěv u pacientů a uživatelů v Hospici F-M  S ohledem na stále trvající...
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Dárci a sponzoři

Jak nás můžete podpořit

Podpořit naši činnost můžete také dobrovolným finančním příspěvkem na číslo účtu 43-5839930257/0100 variabilní symbol 72046546. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

HOSPIC Frýdek-Místek děkuje za podporu těmto organizacím, společnostem a jednotlivcům:

Společnosti a organizace:

2021

 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Prazdroj, a.s. za peněžní dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 9 312 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 915 461 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 889 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 427 500 Kč.

2020

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za účelovou dotaci na nákup antidekubitních matrací ve výši 77 540,20 Kč z výtěžku veřejné sbírky "Vánoční strom".
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 80 000 Kč, získaných v rámci projektu "Pomáhej pohybem", na nákup antidekubitních matrací a oxykoncentrátorů.
 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 023 000 Kč.
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, v rámci projektu "Krizová pomoc 2020", na nákup sterilizátoru vzduchu.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutou dotaci ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 200 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti SLEZAN HOLDING a.s. za poskytnutí tabletu v hodnotě 2 690 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti BESTON spol. s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 50 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti THERMA FM, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.

  2019

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti TreeTech s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 25 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Třinec za účelovou dotaci ve výši 35 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 316 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za finanční dar ve výši 30 000 Kč.  

 

Jednotlivci:

2021

 • Děkujeme paní Kulhánkové Elišce za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Glivické Stanislavě za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Servusovi Danielu za finanční dar ve výši 1 349 Kč.
 • Děkujeme panu Tytkovi Vladislavu za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme paní Bracháčkové Aleně za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Kobierské Pavle za finanční dar ve výši 100 000 Kč.
 • Děkujeme paní Klichové Olze za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu MUDr. Gregorovi Renému za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ing. Kociánové Michaele za finanční dar ve výši 100 000 Kč.
 • Děkujeme paní Kulhánkové Elišce za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Kalmanovi Janu za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme panu Lomozikovi Richardovi za finanční dar ve výši 1 500 Kč.
 • Děkujeme paní Sobkové Evě za finanční dar ve výši 1 500 Kč.
 • Děkujeme paní Kolatkové Barboře za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Kalmanovi Janu za finanční dar ve výši  30 000 Kč.
 • Děkujeme paní Magerové Zuzaně, DiS. za finanční dar ve výši 1 250 Kč.

2020

 • Děkujeme Blance a Jiřímu Karasovým za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Jiřímu Hellerovi za finanční dar ve výši 600 Kč.
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.  
 • Děkujeme paní Zlatě Klímové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Brzóskové Janě za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Renátě Uherkové za finanční dar ve výši 11 440 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Brchaňové za finanční dar ve výši 5 000 Kč
 • Děkujeme paní Evě Kučerové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Ivetě Ručilové za finanční dar ve výši 2 880 Kč. 
 • Děkujeme paní Mgr. Věře Marhevské, Ph.D. za věcný dar pianina v hodnotě 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Zdence Buksové za věcný dar invalidního vozíku a kyslíkového koncentrátoru v hodnotách 3 100 a 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Jarmile Bauerové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Marii Hájkové za finanční dar ve výši 5 000 Kč   
 • Děkujeme panu Zdeňku Plačkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Františkovi Hemowskému za finanční dar ve výši 2 640 Kč.
 • Děkujeme paní Bc. Janě Špačinské za finanční dar ve výši 2 880 Kč.
 • Děkujeme panu Kamilovi Hronkovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme paní Daně Markové za finanční dar ve výši 500 Kč.  
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč

 2019

 • Děkujeme panu Patriku Galetovi za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Danielovi Zagurovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Iloně Martinátové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Petrovi Chodilovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Evě Mrózkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Sasynovi za finanční dar ve výši 2 880 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Staszkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme paní Emě Rákošové za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Marku Hejdovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Pastyříkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Aloisovi Kaligovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlovi Štrosovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Aleně a Josefu Belančíkovým za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Luďkovi Novosadovi za účelový finanční dar ve výši 70 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vítězslavu Gryčovi za účelový finanční dar ve výši 3 000 Kč
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Carbolovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč
 • Děkujeme panu Petru Kupkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Slavomíru Břečkovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Haně Kašparové za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Janě Alešové za finanční dar ve výši 5 600 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč
 • Děkujeme panu Evženu Ruschkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč.  
 • Děkujeme panu Romanu Slanému za finanční dar ve výši 5 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Kučerové Evě za finanční dar ve výši 10 000 Kč. 
 • Děkujeme panu Stanislavu Tofelovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme panu Janošci Karlovi za finanční dar ve výši 2 000 Kč.   


 

 

 

Tisk aktuální strany