Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Dárci a sponzoři

Jak nás můžete podpořit

Podpořit naši činnost můžete také dobrovolným finančním příspěvkem na číslo účtu 43-5839930257/0100 variabilní symbol 72046546. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

HOSPIC Frýdek-Místek děkuje za podporu těmto organizacím, společnostem a jednotlivcům:

Společnosti a organizace:

2019

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti TreeTech s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 25 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 316 000 Kč.

2018

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutou dotaci ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 049 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Pavučina o.p.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 11 250 Kč.
 • Děkujeme společnosti ELPOL s.r.o. za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč.

2017

 • Děkujeme Obci Sviadnov za finanční dar ve výši 4 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 003 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Milan Hrtus s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme Městu Frenštát pod Radhoštěm za finanční dar ve výši 7 000 Kč.
 • Děkujeme Městu Třinec za neinvestiční dotaci ve výši 12 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za neinvestiční dotaci ve výši 112 560 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti VIZIAN export import s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti ELPOL s.r.o. za finanční dar ve výši 5 000 Kč

2016

 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 300 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutí účelové dotace ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. za poskytnutí věcného daru notebooku v hodnotě 5 263.50 Kč.

2015

 • Děkujeme obci Baška za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti VIZIAN export import, s.r.o. za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Pivovaru Radegast za poskytnutí finančního daru ve výši 35 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 960 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za dotaci ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti RN Frýdlant, s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti BRADOP - BRANC Lešek za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme AGENTUŘE AKORD za finanční dar ve výši 2 666 Kč.
 • Děkujeme Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota za finanční dar ve výši 37 691 Kč.
 • Děkujeme společností OTK systém s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme hudební skupině SEDL band za kulturní a hudební vystoupení.
 • Děkujeme společnosti ELPOL s.r.o. za finanční dar ve výši 5 000 Kč

2014

 • Děkujeme obci Baška za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč
 • Děkujeme společnosti VIZIAN export import, s.r.o. za poskytnutí finančního daru 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. za poskytnutí finančního daru 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Gynmedical, s.r.o. za poskytnutí finančního daru 5 000 Kč.
 • Děkujeme Sportovnímu klubu policie F - M za poskytnutí finančního daru 10 080 Kč.
 • Děkujeme městu Frenštát pod Radhoštěm za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti TS a.s. Frýdek - Místek za poskytnutí finančního daru 50 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek - Místek za neinvestiční příspěvek na projekt "Zlepšení kvality života s dekubity a bolestivými projevy onemocnění" ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme obci Dobrá za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti BESTON, spol. s r.o. za poskytnutí finančního daru 10 000 Kč.
 • Děkujeme obci Albrechtice za neinvestiční účelovou dotaci na polohovací kolečkové křeslo ve výši 9 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Karviná za neinvestiční účelovou dotaci na projekt "Zlepšení kvality života uživatelů a pacientů s pohybovými obtížemi" ve výši 18 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci na pořízení polohovacího kolečkového křesla ve výši 12 700 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota za finanční dar ve výši 18 411 Kč.
 • Děkujeme společnosti Hyundai Glovis Czech Republic, s.r.o. za poskytnutí peněžitého daru na terapeutické a rehabilitační pomůcky ve výši 54 300 Kč.
 • Děkujeme společnosti GE Volunteers, o.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč.

Jednotlivci:

2019

 • Děkujeme panu Patriku Galetovi za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Danielovi Zagurovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Iloně Martinátové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Petrovi Chodilovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Evě Mrózkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Sasynovi za finanční dar ve výši 2 880 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Staszkové za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme paní Emě Rákošové za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Marku Hejdovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Pastyříkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Aloisovi Kaligovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlovi Štrosovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Aleně a Josefu Belančíkovým za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Luďkovi Novosadovi za účelový finanční dar ve výši 70 000 Kč.
 • Děkujeme panu Vítězslavu Gryčovi za účelový finanční dar ve výši 3 000 Kč. 
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Carbolovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč. 
 •  Děkujeme panu Petru Kupkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
    

2018

 • Děkujeme paní Iloně Martinátové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Janu Kaňokovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. et Mgr. Břetislavu Vácovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Miroslavu Stanikovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Pomykalovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Miroslavu Muroňovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Bc. Romanu Adamczykovi, Ph.D. za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu JUDr. Liborovi Vojtkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jaromíru Pavlasovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Taťáně Klosové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu Kamilovi Kročkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Magdaléně Štěrbové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Eleně Klimšové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlovi Hartmanovi za finanční dar ve výši 23 000 Kč.
 • Děkujeme panu Martinovi Červenkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Šárce Mikulové za finanční dar ve výši 1 962 Kč.
 • Děkujeme paní Ingrid Hamborské za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi za věcný dar Matrace Luxura v hodnotě 2 780 Kč.
 • Děkujeme panu Pavlu Teleckému za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme panu Bc. Přemyslavu Wratnému za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní a panu HeleněBedřichovi Strnadelovým za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Schnirchovi za finanční dar ve výši 500 Kč.

2017

 • Děkujeme paní Jaroslavě Chrobákové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Růženě Michalcové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Marcele Haladejové za finanční dar ve výši 2 200 Kč.
 • Děkujeme paní Márii Šamonilové za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ing. Vlastě Pešinové za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Jakubovi Moravčíkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Haně Kropáčové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Evě Sulmové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Jarmile Škapové za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Petru Jursovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč
 • Děkujeme paní Janě Literákové za finanční dar ve výši 8 000 Kč.
 • Děkujeme paní Magdě Senftové za finanční dar ve výši 4 000 Kč.
 • Děkujeme panu Tomášovi Kovaříkovi za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu Mojmírovi Vitáskovi za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme paní Šárce Coufalové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Idě Konvičkové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Ivaně Novotné za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Kateřině Siudové za finanční dar ve výši 9 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Ivaně Novotné za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Michaele Kadlubcové Škutové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Šárce Mikulové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Daně Moldrzykové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Ivaně Novotné za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Marii Eugenii Langerové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.

2016

 • Děkujeme panu Romanu Grygovi za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme panu Václavu Floriánovi za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Karle Kaizarové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Evě Gruntové za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mileně Kociánové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Šárce Carbolové za finanční dar ve výši 10 500 Kč.
 • Děkujeme panu Miroslavu Fajkusovi za finanční dar ve výši 568 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Radku Vašíčkovi za finanční dar ve výši 14 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ing. Blance Ručkové za finanční dar ve výši 10 000.
 • Děkujeme panu Petru Tomkovi za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Haně Žákové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Evaldu Buchtovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Břetislavu Dvorskému za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Milanu Gabánymu za věcný dar - invalidní vozík.
 • Děkujeme panu Janu Lojkáskovi za věcný dar - toaletní křeslo.
 • Děkujeme paní Ireně Marešové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ester Palčíkové za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Kateřině Siudové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme manželům Bařinovým za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Miroslavu Stanikovi za finanční dar ve výši 1 200 Kč.

2015

 • Děkujeme paní MgA. Haně Kundrátové za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ireně Holíkové za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Zdence Landecké za poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Petru Landeckému za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Olze Récke za věcný dar obraz Baletka v hodnotě 1 000 .
 • Děkujeme paní Aleně Kaválkové za účelový finanční dar v hodnotě 8 000 Kč.
 • Děkujeme panu Josefu Skuplíkovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ireně Gregové za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Stanislavě Stuchlíkové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi, Ph.D. za finanční dar 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Zdeňce Lukšíkové za finanční dar 1 000 Kč.

2014

 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován, za finanční dar ve výši 7 100 Kč.
 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován, za finanční dar ve výši 911 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Antonínu Paverovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Beatriz Mazurové za věcný dar inkontinentních pomůcek v hodnotě 600 Kč.
 • Děkujeme panu Jaromíru Stanikovi za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Antonínu Paverovi  za věcný dar antidekubitní matrace v hodnotě 3 000 Kč.
 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován, za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Františce Chovančíkové za věcný dar biolampy Zepter Bioptron v hodnotě 10 120 Kč.
 • Děkujeme paní Inéz Ševčíkové za věcný dar šicího stroje VERITAS v hodnotě 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Haně Štěpánové za věcný dar Sady pro kognitivní trénink v hodnotě 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Monice Chromečkové (Borovcové) za finanční dar ve výši 200 Kč.
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme paní Marii Vrublové za finanční dar ve výši 2000 Kč.
 • Děkujeme panu Adolfu Timčákovi za finanční dar ve výši 200 Kč.
 • Děkujeme panu Aleši Hrtusovi za poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Anně Benešové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Otakaru Krčovi za poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Petru Bendovi za poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Stanislavě Stuchlíkové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu PaedDr. Evženu Delongovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.

 

 

Tisk aktuální strany