Pobytové odlehčovací služby

Pobytové odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu o něž je jinak pečováno osobou blízkou.

K pobytu jsou přijímání převážně lidé s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby. Důvodem pro poskytnutí odlehčovací služby může být potřeba nezbytného odpočinku pečující osoby, nebo potřeba času pro řešení osobních záležitostí pečující osoby. Pobyt na lůžku odlehčovacích služeb je časově omezen na nezbytně nutnou dobu, zpravidla maximálně tří měsíců. Smlouva s klientem je uzavírána na dobu určitou.

 

V rámci odlehčovacích služeb poskytujeme našim klientům:

  • ubytování
  • celodenní stravu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti
  • sociální poradenství
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Ubytování nabízíme našim klientům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim klientům maximální soukromí. Všem klientům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada.

Pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb máme kapacitu 8 lůžek.

 

Žádosti o přijetí, tiskopisy a formuláře