Nabídka služeb

Hospicová paliativní péče
Pobytové odlehčovací služby
Sociální lůžka
Doplňkové služby

 

Sociální pracovnice podávají veškeré informace, které se týkají příjmu klientů a uživatelů hospicové péče, odlehčovací služby i sociálně-zdravotní služby.

K osobnímu jednání jsou sociální pracovnice k dispozici v níže uvedených úředních hodinách. Jelikož se pohybují i mimo budovu Hospice, doporučujeme si návštěvu předem objednat na telefonních číslech: 595 538 128, 595 538 127.

 

Úřední hodiny sociálních pracovnic:

Pondělí:           8 00   –   16 00

Úterý:               8 00   –   15 30

Středa:             8 00   –   17 00

Čtvrtek:           8 00   –   15 30

Pátek:              8 00   –   15 30

Hospic budova