Doplňkové služby

Volnočasové aktivity

Hospic Frýdek-Místek poskytuje svým klientům volno časové individuální i skupinové aktivity. Mohou se tak pod vedením pracovníků zapojit do společenského života zařízení, poznat nové přátele, naučit se novým dovednostem, získat nové vědomosti, informace či udržet se v duševní i fyzické pohodě.

Jsou to:

  •   Hrátky s pamětí
  •   Kondiční cvičení
  •   Zpívání
  •   Duchovní péče
  •   Poslechové pořady
  •   Ruční práce
  •   Promítání filmů, atd.

Kromě pravidelných volnočasových aktivit jsou pořádány jednorázové akce, výlety, ap. a v prostorách hospice probíhají koncerty a sportovní dny, vernisáže atd.

Viz fotogalerie http://www.hospicfm.cz/fotogalerie

 

Bazální stimulace

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Bazální stimulace® je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče  se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.

Hospic Frýdek-Místek, p.o. je certifikovaný poskytovatel bazální stimulace®.

http://www.bazalni-stimulace.cz/

 

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

http://www.hospicfm.cz/canisterapie

http://podane-ruce-canisterapie.webnode.cz/

 

Zapůjčení zdravotnických pomůcek

Umožňujeme zapůjčení zdravotnických pomůcek pro pacienty Hospice Frýdek-Místek na přechodný pobyt v domácím prostředí. Seznam pomůcek i cenu zapůjčení naleznete pod odkazem ceníky služeb.