Hospic Frýdek - Místek, p.o.

Veřejný závazek zařízení Hospic Frýdek-Místek

Hospic Frýdek-Místek, p.o. je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku-Místku zajišťující péči o klienty v terminální fázi jejich onemocnění, poskytující paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby.

Zařízení má 8 lůžek pro poskytování odlehčovacích služeb ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 108/2006 Sb., 9 lůžek pro poskytování sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., a 27 lůžek pro poskytování péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění a zajištění paliativní péče.

Hospic směřuje k poskytnutí pomoci lidem tak, aby i v nepříznivé sociální situaci mohli zůstat součástí místního společenství, žili důstojným životem, mohli využívat instituce poskytující veřejné služby, udržovali přirozené vztahové sítě, zachovávali a rozvíjeli své individuální možnosti.

Poslání zařízení Hospic Frýdek-Místek

Posláním zařízení Hospic Frýdek-Místek je poskytování kvalitní a komplexní paliativní péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění, která je zajišťována multidisciplinárním týmem odborníků.

Poskytujeme rovněž sociální služby na přechodnou dobu lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby v oblasti základních životních potřeb a dovedností, o něž je jinak pečováno v domácím prostředí a to takovým způsobem, aby byly respektovány individuální možnosti každého člověka s podporou jeho sociálního začleňování. Dočasným převzetím péče o klienta chceme umožnit pečující blízké osobě nezbytný odpočinek. Poskytujeme rovněž sociálně zdravotní péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v jejich domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Kdy a kde služby poskytujeme

Služby poskytujeme pobytovou formou, v nepřetržitém celoročním provoze v Hospici Frýdek-Místek, p.o., na ulici I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek.

Jsme členem
Hospic
Sociální služby ČR
Naši partneři a sponzoři
Moravskoslezský kraj
IBS
GIVT
Dobří andělé