Dárci a sponzoři

Jak nás můžete podpořit

Podpořit naši činnost můžete také dobrovolným finančním příspěvkem na číslo účtu 43-5839930257/0100 variabilní symbol 72046546. Děkujeme za jakoukoliv podporu.

Hospic Frýdek-Místek děkuje za podporu těmto organizacím, společnostem a jednotlivcům:

Společnosti a organizace

2023

 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za účelový finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do veřejné městské sbírky Vánoční strom za celkovou částku 76 492,74 Kč.
 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Obci Bílá za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 161 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče 2023 ve výši 300 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti SLEZAN HOLDING a.s. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za finanční dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme DHL Freight CZ s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme GALILEO SCHOOL – bilingvní mateřské škole a základní škole s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme Hyundai Transys Czech, s. r. o. za finanční dar ve výši 40 000 Kč k nákupu polohovacího lůžka.
 • Děkujeme THERMA FM, s.r.o. za finanční dar ve výši 30 000 Kč.

2022

 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za finanční dotaci ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 023 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti SLEZAN HOLDING a.s. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče 2022 ve výši 300 000 Kč.
 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme Diabetologické interní ambulanci s. r. o. za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Amun Pro s. r. o. za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o. za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za účelový finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti THEODOR DESIGN, s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti THERMA FM, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Pack & Care s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.

2021

 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Prazdroj, a.s. za peněžní dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 9 312 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 915 461 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 923 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme MPSV za účelovou dotaci ve výši 427 500 Kč.
 • Děkujeme společnosti THERMA F-M, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti SLEZAN HOLDING a.s. za finanční dar ve výši 25 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 50 000 Kč.  

2020

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za účelovou dotaci na nákup antidekubitních matrací ve výši 77 540,20 Kč z výtěžku veřejné sbírky „Vánoční strom“.
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 80 000 Kč, získaných v rámci projektu „Pomáhej pohybem„, na nákup antidekubitních matrací a oxykoncentrátorů.
 • Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí za účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 023 000 Kč.
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, v rámci projektu „Krizová pomoc 2020„, na nákup sterilizátoru vzduchu.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za poskytnutou dotaci ve výši 50 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 200 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti SLEZAN HOLDING a.s. za poskytnutí tabletu v hodnotě 2 690 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti BESTON spol. s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Dagett 66, s.r.o za finanční dar ve výši 50 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti THERMA FM, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.

  2019

 • Děkujeme Obci Baška za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme společnosti TreeTech s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za finanční dar ve výši 25 000 Kč.  
 • Děkujeme Statutárnímu městu Havířov za účelovou dotaci ve výši 25 000 Kč.
 • Děkujeme Statutárnímu městu Třinec za účelovou dotaci ve výši 35 000 Kč.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 316 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (Pivovar Radegast) za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
Jednotlivci

2023

 • Děkujeme panu Pavlu Durčákovi za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme paní Murycové Lence za finanční dar ve výši 280 Kč.
 • Děkujeme paní MUDr. Karpetové Lence za finanční dar ve výši 100 000 Kč.
 • Děkujeme paní Murycové Lence za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Guziurové Zdneňce za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme dárci, který nepřeje být jmenován za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Válkové Brigitě za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Suchánkové Jitce za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Prajznerové Daně za finanční dar ve výši 5 250 Kč.
 • Děkujeme paní Veselé Drahomíře za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mikesová Dagmar za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme panu Dibonovi Renému za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Novákové Ludmile za finanční dar ve výši 810 Kč.
 • Děkujeme panu Čepovi Vlastimilovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Horničkové Karin za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
 • Děkujeme paní Tomšů Evě za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ivo Košťálovi za finanční dar ve výši 5 670 Kč.
 • Děkujeme panu Kupčovi Kamilovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Linďákové Zdislavě za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Orságové Jarmile za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Klichové Olze za finanční dar ve výši 2 400 Kč.

2022

 • Děkujeme paní Krupové Renátě za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme paní Klichové Olze za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu Stanikovi Miroslavovi za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme paní Jurečkové Gitě za finanční dar ve výši 4 500 Kč.
 • Děkujeme panu Lukšíkovi Luboši za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Turoňovi Jiřímu za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Uhrové Emílii za finanční dar ve výši 1 750 Kč.
 • Děkujeme paní Starečkové Marii za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme paní Rekové Pavle za finanční dar ve výši 4 000 Kč.
 • Děkujeme panu Dlabajovi Markovi za finanční dar ve výši 2 380 Kč.
 • Děkujeme paní Mlčochové Pavlíně za finanční dar ve výši 6 500 Kč.
 • Děkujeme paní Klimánkové Miroslavě za finanční dar ve výši 1 750 Kč.
 • Děkujeme paní Kokšové Ivaně za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ing. Pullmanové Monice, Ph. D. za finanční dar ve výši 2 250 Kč.
 • Děkujeme panu Mgr. Petrovi Bohačíkovi za finanční dar ve výši 1 500 Kč.
 • Děkujeme paní Sikorové Halině za finanční dar ve výši 1 750 Kč.
 • Děkujeme panu MUDr. Josefu Chalupovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Němčíkové Daniele za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Jiřímu Schnirchovi za finanční dar ve výši  1 500 Kč.
 • Děkujeme panu Bc. Liškovi Jiřímu za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Bc. Liškovi Jiřímu za finanční dar ve výši 6 000 Kč.

2021

 • Děkujeme paní Kulhánkové Elišce za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Glivické Stanislavě za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Servusovi Danielu za finanční dar ve výši 1 349 Kč.
 • Děkujeme panu Tytkovi Vladislavu za finanční dar ve výši 3 600 Kč.
 • Děkujeme paní Bracháčkové Aleně za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Kobierské Pavle za finanční dar ve výši 100 000 Kč.
 • Děkujeme paní Klichové Olze za finanční dar ve výši 2 400 Kč.
 • Děkujeme panu MUDr. Gregorovi Renému za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ing. Kociánové Michaele za finanční dar ve výši 100 000 Kč.
 • Děkujeme paní Kulhánkové Elišce za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme panu Kalmanovi Janu za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme panu Lomozikovi Richardovi za finanční dar ve výši 1 500 Kč.
 • Děkujeme paní Sobkové Evě za finanční dar ve výši 1 500 Kč.
 • Děkujeme paní Kolatkové Barboře za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme panu Kalmanovi Janu za finanční dar ve výši  30 000 Kč.
 • Děkujeme paní Magerové Zuzaně, DiS. za finanční dar ve výši 1 250 Kč.
 • Děkujeme panu Bernatíkovi Dušanovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Říčkové Pavle za finanční dar ve výši 1 750 Kč.
 • Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Janákové Věře za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Děkujeme paní Vatalové Zuzaně za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Ing. Volnému Josefu za finanční dar ve výši 1 250 Kč.
 • Děkujeme paní Janákové Věře za finanční dar ve výši 2 380 Kč.
 • Děkujeme paní Janákové Věře za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Nogolové Boženě za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Mrózkové Evě za finanční dar ve výši 12 000 Kč.
 • Děkujeme paní Ramíkové Mojmíře za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme paní Poláškové Lindě za finanční dar ve výši 1 000 Kč.
 • Děkujeme paní Bártové Lucii za finanční dar ve výši 250 Kč.
 • Děkujeme paní Ubíkové Markétě za fianční dar ve výši 300 Kč.
 • Děkujeme zaměstnancům Gymnázia Petra Bezruče za finanční dar ve výši 10 250 Kč.
 • Děkujeme paní Krömerové Jaroslavě za finanční dar ve výši 1 750 Kč.
 • Děkujeme paní Šiffnerové Věře za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Hlouškovi Oldřichovi za finanční dar ve výši 606 Kč.
 • Děkujeme paní Zajícové Věře za finanční dar ve výši 500 Kč.

2020

 • Děkujeme Blance a Jiřímu Karasovým za finanční dar ve výši 3 000 Kč.
 • Děkujeme panu Jiřímu Hellerovi za finanční dar ve výši 600 Kč.
 • Děkujeme paní Olze Klichové za finanční dar ve výši 2 400 Kč.  
 • Děkujeme paní Zlatě Klímové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Brzóskové Janě za finanční dar ve výši 1 200 Kč.
 • Děkujeme paní Mgr. Renátě Uherkové za finanční dar ve výši 11 440 Kč.
 • Děkujeme paní Janě Brchaňové za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme paní Evě Kučerové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.  
 • Děkujeme paní Ivetě Ručilové za finanční dar ve výši 2 880 Kč. 
 • Děkujeme paní Mgr. Věře Marhevské, Ph.D. za věcný dar pianina v hodnotě 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Zdence Buksové za věcný dar invalidního vozíku a kyslíkového koncentrátoru v hodnotách 3 100 a 15 000 Kč.
 • Děkujeme paní Jarmile Bauerové za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Děkujeme paní Marii Hájkové za finanční dar ve výši 5 000 Kč   
 • Děkujeme panu Zdeňku Plačkovi za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Děkujeme panu Františkovi Hemowskému za finanční dar ve výši 2 640 Kč.
 • Děkujeme paní Bc. Janě Špačinské za finanční dar ve výši 2 880 Kč.
 • Děkujeme panu Kamilovi Hronkovi za finanční dar ve výši 500 Kč.
 • Děkujeme paní Daně Markové za finanční dar ve výši 500 Kč.  
 • Děkujeme panu Vladimíru Vjačkovi za finanční dar ve výši 4 000 Kč.