Lékař

Hospic Frýdek – Místek, p.o. přijme lékaře na částečný úvazek

Požadované kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost či specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, nebo odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína, medicína dlouhodobé péče, onkologie nebo algeziologie.

Osobní předpoklady: empatické chování, morální a občanská bezúhonnost, korektní jednání a vystupování, administrativní dovednosti, uživatelská práce s počítačem, laskavý přístup k pacientům, samostatnost, schopnost sociálního kontaktu, zodpovědný přístup k práci.

Požadované doklady: strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (stačí doložit až po osobním pohovoru).

Požadované doklady můžete předat osobně v recepci Hospice nebo zaslat na adresu:
Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mailovou adresu recepce@hospicfm.cz a do předmětu prosím uveďte „lékař“.