Praxe, stáže a exkurze v Hospic F-M

V Hospici Frýdek-Místek, p.o., umožňujeme odborné stáže, doprovázené praxe studentům, kurzistům, případně dalším zájemcům.

Stáž v našem zařízení je vhodná zejména pro studenty středních a vysokých škol zdravotnického a sociálního zaměření. V případě zájmu jsme schopni přijmout i studenty jiných příbuzných oborů. Dále umožňujeme praxe klientům kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů případně dalším zájemcům.

Stáž je vykonávaná v týmu našich zaměstnanců poskytujících přímou péči klientům. Vždy je nutné mít před nástupem podepsanou dohodu o poskytnutí praxe statutárním zástupcem Hospice a vysílající organizací. Dohoda (Smlouva) může být individuální nebo hromadná.

Postup pro zajištění praxe, stáže

Praxi si lze domluvit nejlépe e-mailem na adresu recepce@hospicfm.cz, ve kterém uvedete své jméno, název a adresu školy, požadovanou délku praxe a její termín, případně i eventuální požadavek na ubytování. Způsob domluvy praxe je možný i osobně u ředitele Hospice, u vedoucí sociálního úseku nebo vedoucí zdravotního úseku viz kontakty.

Ubytování a stravování

V Hospici jsou k dispozici dva dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím pro možné ubytování stážistů. Cena za ubytování je pro studenty 100,-Kč/den a pro ostatní 200,-/den. Pokoje se nacházejí v prvním patře na sociálním úseku Hospice. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami.

Stravu je možné si objednat z naší kuchyně.

Cena jídel:

  •  Snídaně  29,- Kč
  •  Oběd       79,- Kč
  •  Večeře     52,- Kč

Snídani je nutno objednat den předem, oběd a večeři do 8:00 hod. příslušného dne.

Doprovázená praxe

Při praxi v Hospici se věnuje stážistům, praktikantům odborník z oboru. Dbá na to, aby praxe byla přínosná ve vztahu k oboru studia, k profesnímu růstu a oblasti zájmu.

Před vstupem do zařízení doporučujeme si stanovit, proč vlastně na praxi do hospice jdete. Co se chcete naučit? Co zjistit? Čeho se obáváte? Na co se těšíte?

Při úvodním setkání před vstupem na pracoviště budete proškoleni o BOZP a budou Vám sděleny základní informace o Hospici ve Frýdku-Místku, p.o., jeho poslání a cílech. Dostanete praktické informace o vhodném oblečení na praxi, časovém harmonogramu a organizaci celé praxe. Sladíme očekávání Vaše, školy a našeho pracoviště a budeme ho průběžně reflektovat.

Odborníci Hospice se Vám budou věnovat po celou dobu praxe. Zkušenosti ukazují, že při reflexi vlastní práce dochází u studenta/pracovníka ke zpevnění získaných znalostí a kompetencí. Při závěrečném setkání zhodnotíte přínosy praxe pro Váš profesní rozvoj a možnosti dalšího růstu.

Zkušenosti praktikanta jsou i zpětnou vazbou pro naše zařízení a slouží ke zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Exkurze

Rádi Vás Hospicem provedeme a seznámíme s poskytovanými službami (odlehčovací služby a sociálně zdravotní lůžka) a poskytováním hospicové paliativní péče přímo na místě. Součástí exkurze je diskuze o hospicové paliativní péči, o umírání a souvisejících otázkách. Exkurze, prosím, domlouvejte předem, nejlépe zaslaným emailem řediteli, vedoucí sociálního úseku nebo vedoucí zdravotního úseku viz kontakty.

Počet lidí v jedné skupině by neměl přesáhnout 25 osob. Pokud budete mít zájem o exkurzi s větší skupinou, počítejte s nutností rozdělení.

Exkurze jsou vhodné zejména pro:

  • studenty středních, vyšších a vysokých škol zdravotnického, sociálního a humanitního zaměření,
  • pracovníky nemocnic, sociálních zařízení,
  • zájemce o poskytování hospicové paliativní péče,
  • další skupiny zajímající se o paliativní péči.
Formuláře ke stažení ve formátu PDF
Formuláře ke stažení ve formátu DOC