Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
14.03.2022
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho pacienta či uživatele ve...
12.01.2022
V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 12. 1...
27.10.2021
S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci platí od 1.LISTOPADU 2021 až do odvolání ZÁKAZ...
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Spolupráce s Adrou

Hospic Frýdek – Místek, p.o. navázal spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek – Místek a počátkem roku 2012 začali docházet dobrovolníci k dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným pacientům. V současnosti spolupracuje hospic s 20 dobrovolníky, kteří se zapojují i do volnočasových aktivit. V hospici vykonávají tyto činnosti: rozhovory s pacienty, procházky (vyjížďky na vozíku) s pacienty po okolí hospice, společné čtení a předčítání, společenské hry, hudební produkce (hra na kytaru nebo jiný hudební nástroj, zpěv atd.), pomoc při organizaci hospicových akcí, benefiční koncerty, apod. Na činnost dobrovolníků dohlíží koordinátor dobrovolníků. Dobrovolnický program osvědčil jako jeden z nástrojů, který prostřednictvím lidského kontaktu dobrovolníka s pacientem napomáhá aktivizaci, motivaci a psychické podpoře hospitalizovaných pacientů, přispívá k efektivnější organizaci práce a času personálu pro odbornou činnost i ke zlepšení celkové atmosféry hospice. Tím vším se podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta.

 

Dobrovolnickou službu v Hospici, příspěvkové organizaci zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, sídlící na adrese:

Radniční 1242

738 01  Frýdek-Místek

Telefon:  +420 739 320 717

Email: irena.blablova@adra.cz

Web: www.adrafrydekmistek.cz

 

Hospic Frýdek - Místek, p.o. má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu 

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel a povinností:

- Pojištění dobrovolníka 

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:  

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

- Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

- Evidence dobrovolnických návštěv

- Supervize dobrovolníků

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby: 

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v Hospici F - M, p.o. je Zdeňka Kaňáková; tel.: 595 538 130, 778 706 046; e-mail: z.kanakova@hospicfm.cz.

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat

Koordinátorku v DC ADRA, Irenu Blablovou, mobil: 739 320 717, e-mail: irena.blablova@adra.cz

 Kodex dobrovolníka  

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.
Tisk aktuální strany