Nabídka služeb

Hospicová paliativní péče

Odlehčovací služby

Sociální lůžka

Doplňkové služby

Sociální pracovnice podávají veškeré informace, které se týkají příjmu klientů a uživatelů hospicové péče, odlehčovací služby i sociálně-zdravotní služby.

K osobnímu jednání jsou sociální pracovnice k dispozici v níže uvedených úředních hodinách. Jelikož se pohybují i mimo budovu Hospice, doporučujeme si návštěvu předem objednat na telefonních číslech: 595 538 128, 595 538 127.

Úřední hodiny sociálních pracovnic: 

Pondělí:           8 00   -   16 00

Úterý:               8 00   -   15 30

Středa:             8 00   -   17 00

Čtvrtek:           8 00   -   15 30

Pátek:              8 00   -   15 30

Tisk aktuální strany