Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
09.11.2020
Na základě nařízení vlády ČR a zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru...
05.11.2020
Hospic mohl díky dotaci Statutárního města Havířov ve výši 50 000 Kč v roce 2020 zakoupit...
24.07.2020
Postup pro aplikaci návštěv u pacientů a uživatelů v Hospici F-M  S ohledem na stále trvající...
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Podmínky návštěv

Na základě nařízení vlády ČR a zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 se s účinností ode dne 7. 1. 2021 od 00:00 hod. do odvolání, 

ZAKAZUJÍ NÁVŠTĚVY uživatelů sociálních služeb s níže uvedenými výjimkami, a to ve dnech úterý a pátek od 9 do 17 hod.:

 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • po absolvování antigenního nebo PCR testu na covid-19 nebo prokázání se testem s negativním výsledkem ne starším než 48 hod,
 • po prokázání prodělání onemocnění Covid-19 90 dnů přede dnem návštěvy.

V případě záměru vykonání návštěvy u uživatele sociálních služeb s ohledem na výše uvedené výjimky je nutné konzultovat návštěvu předem na tel. čísle: 595 538 111 v hodinách 8:00 – 15:00.

Po dohodnutí návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže! S uživateli je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici.  

Návštěvy hospicových pacientů

 Návštěvy jsou možné jen při zhoršení stavu pacienta. Na stav pacienta je možné se dotazovat telefonicky na číslech 595 538 125, 595 538 123 a po ověření bezpečnostního kódu budu sděleny informace. Zdravotní personál bude při změně zdravotního stavu pacienta informovat kontaktní osobu. S pacienty je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici. Po dohodnutí návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže!

 

Pokyny pro návštěvy

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho uživatele či pacienta ve stejném čase po dobu maximálně půl hodiny. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá návštěva se musí zapsat do návštěvní knihy.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení. Bez vyplněného čestného prohlášení nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěva bude vybavena ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor bez výdechového ventilu) a před vstupem na oddělení si vydezinfikuje ruce.
 • Návštěva jde nejkratší cestou na místo setkání a nezdržuje se na jiných místech.
 • Jakýkoli kontakt mezi uživatelem nebo pacientem hospice a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
 • Pokud je to možné, uživatel či pacient používá roušku.
 • Návštěvy probíhají v pokoji, společenské místnosti, či na zahradě v bezpečné vzdálenosti od ostatních.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních uživatelů.  
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem či pacientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné vyvětrání dané místnosti či pokoje.

  

Tisk aktuální strany