Hlavní menu
Kontakt
Adresa: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
  I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M
Telefon: +420 595 538 111
Fax: +420 595 538 110
E-mail: info@hospicfm.cz
Vyhledávání
Aktuality
09.11.2020
Na základě nařízení vlády ČR a zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru...
05.11.2020
Hospic mohl díky dotaci Statutárního města Havířov ve výši 50 000 Kč v roce 2020 zakoupit...
24.07.2020
Postup pro aplikaci návštěv u pacientů a uživatelů v Hospici F-M  S ohledem na stále trvající...
FB, QR

    FB   QR

Jsme členemNaši partneři a sponzoři

Podmínky návštěv

Na základě nařízení vlády ČR a zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 se s účinností ode dne 17. 2. 2021 do odvolání upravují podmínky návštěv. 

Uživatele sociálních služeb lze navštívit ve dnech úterý a pátek od 9 do 17 hod.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad a osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

V případě záměru vykonání návštěvy u uživatele sociálních služeb je nutné konzultovat návštěvu předem na tel. čísle: 595 538 111 v hodinách 8:00 – 15:00.

Po dohodnutí návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže! S uživateli je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici. 

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho uživatele či pacienta ve stejném čase po dobu maximálně půl hodiny v jednom dni. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. 

Návštěvy hospicových pacientů 

Návštěvy jsou možné jen při zhoršení stavu pacienta. Na stav pacienta je možné se dotazovat telefonicky na číslech 595 538 125, 595 538 123 a po ověření bezpečnostního kódu budu sděleny informace. Zdravotní personál bude při změně zdravotního stavu pacienta informovat kontaktní osobu. S pacienty je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici.

Před návštěvou pacienta je nutné konzultovat navštívení s vedoucím lékařem MUDr. Kochovou tel: 595 538 121 nebo vrchní sestrou Mgr. Sikorovou tel.: 595 538 111(120).  

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho uživatele či pacienta ve stejném čase po dobu maximálně půl hodiny v jednom dni, tzn. JEDNA NÁVŠTĚVA ZA DEN. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

Po dohodnutí návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže!

S pacienty je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici.

Pokyny pro návštěvy

 • Každá návštěva se musí zapsat do návštěvní knihy.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení. Bez vyplněného čestného prohlášení nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěva bude vybavena ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN95 či vyšší bez výdechového ventilu) a před vstupem na oddělení si vydezinfikuje ruce.
 • Návštěva jde nejkratší cestou na místo setkání a nezdržuje se na jiných místech.
 • Jakýkoli kontakt mezi uživatelem nebo pacientem hospice a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
 • Pokud je to možné, uživatel či pacient používá roušku.
 • Návštěvy probíhají v pokoji, společenské místnosti, či na zahradě v bezpečné vzdálenosti od ostatních.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních uživatelů.  
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem či pacientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné vyvětrání dané místnosti či pokoje.

  

 

  

Tisk aktuální strany