Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochranu Vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Přečtěte si, co vše děláme proto, aby Vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich…

GDPR

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 72046546 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení1subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. uživatelé…

Praxe, stáže a exkurze

Praxe, stáže a exkurze v Hospic F-M V Hospici Frýdek-Místek, p.o., umožňujeme odborné stáže, doprovázené praxe studentům, kurzistům, případně dalším zájemcům. Stáž v našem zařízení je vhodná zejména pro studenty středních a vysokých škol zdravotnického a sociálního zaměření. V případě zájmu jsme schopni přijmout i studenty jiných příbuzných oborů. Dále umožňujeme praxe klientům kvalifikačních a rekvalifikačních…

Hospic v TV

TV reportáže Nový hospic ve Frýdku – Místku nabídne hospicovou i zdravotní péči 2010 http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/26557/novy-hospic-ve-frydkumistku-nabidne-hospicovou-i-zdravotni-peci http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/4556/novy-hospic-ve-frydkumistku-nabidne-hospicovou-i-zdravotni-peci Hospic byl předán do užívání 2010 http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/26584/novy-hospic-ve-frydkumistku-byl-predan-do-uzivani http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/4898/novy-hospic-ve-frydkumistku-byl-predan-do-uzivani Vysvěcení kaple 2011 http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/6130/duchovni-srdce-hospice-ve-frydkumistku-vysvetil-biskup http://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostatni/6152/slavnostni-vysveceni-kaple-frydeckomisteckeho-hospice http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/26677/duchovni-srdce-hospice-ve-frydkumistku-vysvetil-biskup Obyvatelé hospice mají každou chvíli nějakou akci 2011 http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/26667/obyvatele-frydeckomisteckeho-hospice-maji-kazdou-chvili-nejakou-akci http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/6003/obyvatele-frydeckomisteckeho-hospice-maji-kazdou-chvili-nejakou-akci Hospic od zrodu dodnes 2011 http://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/26816/frydeckomistecky-hospic-od-zrodu-dodnes Frýdecký hospic má po roce fungování plno 2011 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/130969-frydecky-hospic-ma-po-roce-fungovani-plno/…

Rozpočet

Rozpočet p. o. zřízených Statutárním městem F-M Na 93. schůzi Rady města Frýdku-Místku, dne 14.12.2021, byl schválen Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek. Schválený rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu je uložen na stránkách statutárního města Frýdku-Místku rovněž v sekci rozpočtu – viz odkazy: Rok 2022…

Dobrovolníci v hospici

Spolupráce s Adrou Hospic Frýdek – Místek, p.o. navázal spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a počátkem roku 2012 začali docházet dobrovolníci k dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným pacientům. V současnosti spolupracuje hospic s 20 dobrovolníky, kteří se zapojují i do volnočasových aktivit. V hospici vykonávají tyto činnosti: rozhovory s pacienty, procházky (vyjížďky na vozíku) s…

Nabídka služeb

Nabídka služeb Hospicová paliativní péče Pobytové odlehčovací služby Sociální lůžka Doplňkové služby   Sociální pracovnice podávají veškeré informace, které se týkají příjmu klientů a uživatelů hospicové péče, odlehčovací služby i sociálně-zdravotní služby. K osobnímu jednání jsou sociální pracovnice k dispozici v níže uvedených úředních hodinách. Jelikož se pohybují i mimo budovu Hospice, doporučujeme si návštěvu předem…

Podmínky návštěv od 12. 1. 2022

Podmínky návštěv od 12. 1. 2022 V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 12. 1. 2022 do odvolání NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Návštěvu lze připustit pouze, když osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky: Každá návštěva, která přijde za uživatelem (týká se to i osob s platným mezinárodním certifikátem o…

Podmínky návštěv

Podmínky návštěv V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 se s účinností ode dne 25. 10. 2021 do odvolání upravují podmínky návštěv.  Uživatele sociálních služeb lze navštívit ve dnech středa a sobota od 9 do 17 hod. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky: Na místě podstoupí…