Podmínky návštěv od 12. 1. 2022

V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 12. 1. 2022 do odvolání

NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Návštěvu lze připustit pouze, když osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • Každá návštěva, která přijde za uživatelem (týká se to i osob s platným mezinárodním certifikátem o provedeném očkování, případně mezinárodním certifikátem o prodělaném onemocnění), musí mít negativní POC test (ne starší 24 hodin), anebo negativní PCR test (ne starší 72 hodin). Návštěva se prokáže platným mezinárodním certifikátem o absolvování testu s negativním výsledkem.
 • Test je možné provést před samotnou návštěvou personálem hospice.
 • Uživatele je možné po domluvě navštívit dvakrát týdně v čase od 9.00 do 17.00 hodin.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho uživatele ve stejném čase po dobu maximálně půl hodiny v jednom dni. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech.

V případě záměru vykonání návštěvy u uživatele sociálních služeb je nutné ji konzultovat předem na tel. číslech: 595 538 111, 595 538 129 v hodinách 8:00 – 15:00.

S uživateli je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici.

V průběhu návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže!

NÁVŠTĚVY HOSPICOVÝCH PACIENTŮ 

Na stav pacienta je možné se dotazovat telefonicky na číslech 595 538 125, 595 538 123 a po ověření bezpečnostního kódu budu sděleny informace. Zdravotní personál bude při změně zdravotního stavu pacienta informovat kontaktní osobu.

Před návštěvou pacienta je nutné konzultovat navštívení s vedoucím lékařem MUDr. Kochovou tel: 595 538 121 nebo vrchní sestrou Mgr. Sikorovou tel.: 595 538 111(120), 777 784 718.

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně jedna dospělá osoba na jednoho pacienta po dobu maximálně půl hodiny v jednom dni, tzn. JEDNA NÁVŠTĚVA ZA DEN. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech.

Po dohodnutí návštěvy je nutné dodržovat pokyny pro návštěvy uvedené níže!

S pacienty je možné komunikovat i pomocí aplikace SKYPE. O zprostředkování spojení a podrobné informace kontaktujte sociální pracovnici.

Pokyny pro návštěvy

 • Každá návštěva se musí zapsat do návštěvní knihy.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení. Bez vyplněného čestného prohlášení nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěva bude vybavena ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN95 či vyšší bez výdechového ventilu) a před vstupem na oddělení si vydezinfikuje ruce.
 • Návštěva jde nejkratší cestou na místo setkání a nezdržuje se na jiných místech.
 • Jakýkoli kontakt mezi uživatelem nebo pacientem hospice a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
 • Pokud je to možné, uživatel či pacient používá roušku.
 • Návštěvy probíhají v pokoji, společenské místnosti, či na zahradě v bezpečné vzdálenosti od ostatních.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních uživatelů.
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem či pacientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné vyvětrání dané místnosti či pokoje.
 • Při nedodržování uvedených opatření může personál návštěvu předčasně ukončit.